MinhHaGroup
Current openings

Nhân viên test hàng

BP. Kỹ Thuật - P. Kinh Doanh  ·  MinhHaGroup- HQ, Fulltime (toàn thời gian)
5,000,0007,000,000 VNĐ

Kế toán tổng hợp - Thời vụ 6 tháng

Phòng Kế Toán  ·  MinhHaGroup- HQ, Fulltime (toàn thời gian)
5,000,0007,000,000 VNĐ

Nhân viên kỹ thuật cơ điện

Bộ phận kỹ thuật - Phòng kinh doanh  ·  MinhHaGroup- HQ, Fulltime (toàn thời gian)
5,000,0007,000,000 VNĐ

Nhân viên Kho

BP. Kho - P. Kinh Doanh  ·  MinhHaGroup- HQ, Fulltime (toàn thời gian)
5,000,0006,000,000 VNĐ

Nhân viên Kỹ thuật điện tử

BP. Kỹ Thuật - P. Kinh Doanh  ·  MinhHaGroup- HQ, Fulltime (toàn thời gian)
5,000,0007,000,000 VNĐ