MinhHaGroup
Current openings

Nhân viên kỹ thuật cơ điện

Bộ phận kỹ thuật - Phòng kinh doanh  ·  MinhHaGroup- HQ, Fulltime (toàn thời gian)
5,000,0007,000,000 VNĐ

Tuyển dụng kế toán bán hàng

Bp. Bán Hàng Online - P. Kinh Doanh  ·  MinhHaGroup- HQ, Fulltime (toàn thời gian)
5,000,0007,000,000 VNĐ

Tuyển dụng nhân viên bán hàng

Bán hàng CS1 - P. Kinh Doanh  ·  MinhHaGroup- HQ, Fulltime (toàn thời gian)
5,000,0007,000,000 VNĐ

Tuyển dụng nhân viên media

BP. Media - P. Kinh Doanh  ·  MinhHaGroup- HQ, Fulltime (toàn thời gian)
5,000,0007,000,000 VNĐ

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Solantech  ·  MinhHaGroup- HQ, Fulltime (toàn thời gian)
6,000,00015,000,000 VNĐ

Tuyển dụng nhân viên bóc tách bản vẽ karaoke

Phòng Thi Công  ·  MinhHaGroup- HQ, Fulltime (toàn thời gian)
6,000,0008,000,000 VNĐ

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật mạch in

Phòng Công Nghệ  ·  MinhHaGroup- HQ, Fulltime (toàn thời gian)
5,000,0007,000,000 VNĐ

Tuyển dụng Nhân viên Kho

BP. Kho - P. Kinh Doanh  ·  MinhHaGroup- HQ, Fulltime (toàn thời gian)
5,000,0006,000,000 VNĐ

Tuyển dụng nhân viên kế toán kho

BP. Kho - P. Kinh Doanh  ·  MinhHaGroup- HQ, Fulltime (toàn thời gian)
5,000,0007,000,000 VNĐ

Tuyển dụng nhân viên sản xuất

Phòng Sản Xuất  ·  MinhHaGroup- HQ, Fulltime (toàn thời gian)
5,000,0007,000,000 VNĐ

Nhân viên tư vấn kỹ thuật

BP. Kỹ Thuật - P. Kinh Doanh  ·  MinhHaGroup- HQ, Fulltime (toàn thời gian)
5,000,0007,000,000 VNĐ

Tuyển dụng nhân viên truyền thông - marketing

Solantech  ·  MinhHaGroup- HQ, Fulltime (toàn thời gian)
7,000,0009,000,000 VNĐ